Viola

Start
Stammbäume
Somalikatzen
Somalikater
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

  Somalis und Abessinier Shibeli

Impressum

 

 Shibeli's Rabia SOM n, geb.19.12.2013    

Eltern Großeltern Ur-Großeltern
Ch.
 Tilsim dan Steve Mc Garrett
Somali / wildfarben
Gr. Int. Ch.
Perses Okeanos de la Lubaya
Somali/n
QL's Hippokrates D'Affranchi
Somali/ o
Ch. Sukhino D'Affranchi
SOM n
Ch. Ginger of Quarry Lane
SOM n
Yuvati von Thalkleinich
Somali / n
IC Tarek von Thalkleinich
ABY-var. n
GIC Sulamith von Thalkleinich
SOM n
Ch.
Tilsim dan Janna's happy end
Somali/n
GIC Yves of Kimberly's Castle
Somali/n
EC Nazeer of Kimberly's Castle
SOM n
Ch. Fae-Rhan Deanna
SOM n
Tilsim dan J'ai O`se
Somali/n
Ch. Shibeli's Gharib
SOM n
EC Tilsim dan pure Poison
SOM n
IC Shibeli's Omolara
Somali/wildfarben
AUS* Joylincar Baloo
Somali wildfarben
Tilsim dan Bruno Banani
Somali/n
Ch. Shibeli's Gharib
SOM/n
EC Tilsim dan pure Poison
SOM/n
BZ Gd Ch Joylincar Rhiannon
Somali/n
Diamond Gd. Ch. Kisompa's Calogero
SOM/n
Joylincar Koala Blue
SOM /b
IC Shibeli's Jamila
Abessiner-var. wildfarben
IC Tilsim dan El Rosso Diablo
Abessinier / sorrel
*NL Corbulos Yamie Elros
ABY/n
*DK Saltvig's Ninya
ABY/n
Shibeli's Faida
Somali / wildfarben
GIC Motley Crew's Graffitigangster
SOM/o
IC Shibeli's ABBA
SOM/n

 
   

 © Margret Schwering xmail somali@shibeli.deTelefon 02366/944006

top