Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Amosis - Afra - Anuket vom Shibeli

Amosis, Afra, Anuket vom Shibeli

wildfarben 1/1
geboren: 12.05.1989
Eltern Großeltern Ur-Großeltern
Bajazzo v. lovely light
SOM n
Ajoscha v. lovely light
SOM n
Smiegel's Golden Chicago
Berenice de Bassecour SOM n
Berenice de Bassecour
SOM n
Ugo de la Renouée SOM o
Beauty van Candace SOM n
Laura di Ohisira
SOM n
INt. Ch. Florian di Ohisira
SOM o
Athos of Doriath SOM n
Int.Ch. Bijou v. Udindare SOM o
Zenzi v. Udindare
SOM n
Sandokan-Red v. Udindare SOM o
Sunfower-Sue SOM n
 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006