Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Hägar - Humpfrey - Harley vom Shibeli

Hägar - Humpfrey - Harley
vom Shibeli
wildfarben 2/1
geboren: 14.08.1998
Eltern Großeltern Ur-Großeltern
EC+Am.Ch.
Purrkin's Ladykiller
SOM n
EC
Foxi-Zaid v. Abydos
SOM n
EC Carnaby on Tiptoe
SOM o
Foxi Flame van Abydos
SOM n
IC
Purrkin's Rubin
SOM o
GIC Myros-Ra von Twerne
SOM n
GIC Purrkin's Pussycat
SOM n
Ras-Khanzira's Janice
ABY n
GIC Whistful Adamas
ABY n
GIC Wil-O-Glens Tennessee Whiskey
ABY n
GIC Taylsntufts Karat Kake
ABY o
Ch Purrkin's Fanny Hill
SOM n
EC+Am.Ch.Purrkin's Ladykiller
SOM n
EC Purrkin's Melody
SOM n

zurück

 

 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006