Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Shibeli's Ekundu - Esi - Eshe - Edina - Ebun


Shibeli's Eshe -Esi -Ebun - Edina - Ekundu
wildfarben 0/4, sorrel 1/0
geboren: 14.10.2007
Eltern Großeltern Ur-Großeltern
GIC Motley Crew's
Graffitigangster
Somali sorrel
Ch. Misomali's
Danish Tasty Whiskey
SOM n
Misomali's Whiskey Special
SOM n
Ch. Misomali's Utopia
SOM o
IC Exlibris Nefernefer
SOM o
EC Exlibris Faunus
SOM o
Exlibris Ilfrieda Vagabonda
SOM n
GIC Tootsie vom Shibeli
Somali wildfarben
Tilsim dan Look@Me
Somali wildfarben
Ch. Tilsim dan Harry-kane
Somali wildfarben
Ch. Tilsim dan Toffifee
Somali wildfarben
Ch. Kosima vom Shibeli
Somali wildfarben
Swann's Tamerlan
Somali wildfarben
Harley vom Shibeli
Somali wildfarben

Zu unseren vorherigen Würfen

 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006