Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Shibeli's Gharib - Gamba - Gyasi - Gitonga


Shibeli's Gharib "Fremder, Besucher" Swahili
Shibeli's Gitonga "wohlhabend" Kikuyu
Shibeli's Gyasi "der Wunderbare "Akan
Shibeli's Gamba "Krieger" *Shona
Gharig 111 Wochen
Gharib
Shibeli's Gharib - Gamba - Gyasi - Gitonga wildfarben 4/0
geboren: 05.04.2008
Eltern Großeltern Ur-Großeltern
Ch. Tilsim dan Leroy Jethro Gibbs
Somali wildfarben
GIC Motley Crew's Graffitigangster
SOM n
Ch. Misomali's Danish Tasty Whiskey
SOM n
IC Exlibris Nefernefer
SOM o
Tilsim dan Lady Dynamite
SOM n
IC TomCat vom Shibeli
SOM n
Dushara Revanche
SOM n
IC Shibeli's Zsuzsuanna
Abessinier-var. wildfarben
Abiyata's Santiago
ABY n
Ch. Fa-Ying Yannick Yazoo
ABY n
Van Grebst Katinka
ABY n
GIC Tootsie vom Shibeli
SOM n
Tilsim dan Look@Me
SOM n
Ch. Kosima vom Shibeli
SOM n
Zu unseren vorherigen Würfen
 
 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006