Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Shibeli's Y-Wurf, geb. am 12.05.2016

YamunaAbessinier-var. – (indische Flussgöttin)
Yasini♂Abessinier-var.- (Prinzipien, Swahili) 
Yang♀Abessinier-var
Yoda ♂ Somali - (Krieger )
Yin♀ Somali

12 Wochen
Stammbaum


11 Wochen


10 Wochen


9 Wochen


7 Wochen


4 Wochen


3 Wochen

 


2 Wochen


11 Tage


10Tage

Yoda - Yin / Yang -  Yamuna - Yasini 1/1 Somali   -    1/2 Abessinier-var.      wildfarben
Eltern Großeltern Ur-Großeltern

Ch. Kiachero Fendram
Abessinier-var./n

Brunnbäcken's Pedram
Abessinier/n
Brunnbäcken's Kitty's Bang Bang
ABY n
Aucuparia's Palmyra
ABY n
Hera av Abyata
Somali/n

Helinka's Milo
ABy n

Elsa av Abyata
SOM n var
Shibeli's Panya
Somali / n
AUS* Joylincar Baloo
Somali wildfarben
Tilsim dan Bruno Banani
Somali/n
BZ Gd Ch Joylincar Rhiannon
Somali/n
Shibeli's Kibibi
Somali wildfarben
Tilsim dan Houdini
Abessinier-Var. wildfarben
Ch. Shibeli's Ebun
Somali/n
frühere Würfe
 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006