Somaikatze Viola vom Shibeli

Start
Somalikatzen
Somalikater 
Würfe
Bildergalerie
Kauf einer Katze
Tipps
Links

 

Somali und Abessinier Katzen Shibeli

Impressum  

 

Shibeli's Zayd, geb. am 25.09.2016

Somali - (Erhöhung/Afrika )

Stammbaum

15 Wochen


13 Wochen


11 Wochen


9Wochen


8 Wochen


6 Wochen


5 Wochen


4 Wochen


Shibeli's Zayd  3 Wochen

Shibeli's Zayd

Zaid


5 Tage

Zaid 1/0 Somali   -   wildfarben
Eltern Großeltern Ur-Großeltern

Ch. Kiachero Fendram
Abessinier-var./n

Brunnbäcken's Pedram
Abessinier/n
Brunnbäcken's Kitty's Bang Bang
ABY n
Aucuparia's Palmyra
ABY n
Hera av Abyata
Somali/n

Helinka's Milo
ABy n

Elsa av Abyata
SOM n var
GIC Shibeli's Rabia
Somali / n
AUS* Joylincar Baloo
Somali wildfarben
Tilsim dan Bruno Banani
Somali/n
BZ Gd Ch Joylincar Rhiannon
Somali/n
IC Shibeli's Omolara
Somali/wildfarben
AUS* Joylincar Baloo
Somali wildfarben
IC Shibeli's Jamila
Abessiner-var. wildfarben

 

 


frühere Würfe
 
   

 © Margret Schwering   Kontakt 02366/944006